تشریح وقفنامه ۱۵۶ ساله حسینیه حاج قاسم قلعه نوخرقان بخش پنجم

Explanation of the 5-year endowment of Husseiniyeh Haj Qasim fortress of Nokhorqan Fifth Section

نظر ارزشمند شما

ایمیل شما محفوظ است