تشریح وقفنامه ۱۵۶ ساله حسینیه حاج قاسم قلعه نوخرقان بخش چهارم

Explanation of the 6-year endowment of Husseiniyeh Haj Qasim fortress of Nokhorqan Fourth Section

نظر ارزشمند شما

ایمیل شما محفوظ است