تشریح وقفنامه ۱۵۶ ساله حسینیه حاج قاسم قلعه نوخرقان بخش سوم

Explanation of the 6-year endowment of Husseiniyeh Haj Qasim fortress of Nokhorqan III

نظر ارزشمند شما

ایمیل شما محفوظ است