تشریح وقفنامه ۱۵۶ ساله حسینیه حاج قاسم قلعه نوخرقان بخش دوم

Explanation of the 6-year endowment of Husseiniyeh Haj Qasim fortress of Nokhorqan Part II

روایتی از قلعه نو خرقان در عصر قاجار
وقفنامه ۱۵۶ ساله حسینیه حاج قاسم قلعه نوخرقان

بخش_دوم :
تکیه میانه ، تکیه خرقان ، معصوم زادگان ، مسجد کهنه و نو ، …

وقف نامه محمد قاسم قلعه نویی
[در ادامه بخش اول] که همه ساله استیفای منافع از اعیان مزبوره گردیده در ایام عاشورا و ایام دهه صفر و لیالی شریفه متبرکه قدر و در ماه مبارک رمضان و در شب های جمعات از تمام سال مصروف آید باین تفصیل:

سیّما روز عاشورا ده خروار اطعام و طعام شود بای نحوٍ […] الطعام در قریه قلعه نو در دهه شریفه ماه صفر یعنی از شب نوزدهم تا روز بیست و هشتم ماه صرف خرج تعزیه داری شود و گردد در قریهء مرقومه . چهار خروار شبهای ثلث قدر و احیا یعنی شب نوزدهم و شب بیست و یکم و شب بیست و سیم. چهار خروار نیز در قریهء مرقومه صرف سو چراغ و تعمیر مسجدین در قریه قلعه نو ، مسجد کهنه و نو ، و یکصد من یکی پنجاه من صرف تکیه قریه خرقان و میانه در ایام عاشورا . یکصد من صرف سوخت حضرتان والامرتبتان دو معصوم زاده […] نیک نهاله مقبولتان در قریه خرقان بالا. یکصد من صرف افطار فقرا در شب های ماه مبارک رمضان. یکصد و پنجاه من شبهای جمعات در ایام سال صرف خرج شود در هر شب جمعه ئی تقریبا دو خروار. پنجاه من و هرگاه در حینی از احیان منافع اوقاف مسطوره کسر و منقضی از مقادیر مقرره در مصارف مذبوره بر آنها وارد آید حسب المنقصته برجمیع مصارف تقسیم آید بقدر مصارف مقرره علی حصّتها و کذا فی طرف الزیاره و کذالک صرف منافع در مصارف مقرره بعد از توجه بالوجهات دیوانیست بر میاه موقوفه که آنچه از […] وارد شود از موقوفه بر منافع موقوفه باید داده شود و بعد از […] آنچه بماند در مصارف مقرره مصروف آید حسب ما رقم و کذالک هرگاه قنوات و اعیان موقوفه خرج خرابی و تعمیر داشته باشند باید از منافع وقف مخارج شود. و بعد از فصع خرج قنات صرف مصارف وقف شود. 

 پ.ن ۱: افتادگی های متن که حاصل مخدوش شدن وقفنامه و یا عجز حقیر در بازنویسی متن است در […] آمده

پ.ن ۲: وقفنامه حسینیه حاج قاسم قلعه نو ، از آنجهت وقفنامه ای خاص است که حتی در مورد سوخت چراغ اماکن هم موقوفه و محل خرج تعیین شده.

پ.ن ۳: کاتب ، از دو مسجد کهنه و نو در قریه قلعه نو سخن به میان می آورد و همانطور که پیشتر و در بخش اول گفتیم ، این ظن نگارنده را که قلعه نو (قلعه ی نو) ، مقدم و قدیمی تر از قلعه حاج قاسم است را تشدید میکند.

پ.ن ۴: در قسمتی از متن به تکیه خرقان و تکیه میانه اشارت شده. پس محتمل است که حسینیه اعظم (تکیه خرقان) و حسینیه حاج صالح (تکیه میانه) نیز ، در صورتی که تشابه اسمی رخ نداده باشد ، قدمتی حداقل به سابقه حسینیه حاج قاسم داشته باشند.

پ.ن ۵: از معمرین روستا کسی اطلاع دقیقی از نام قلعه نو ندارد و اکثرا قلعه نو را همان قلعه ی مسکونی حاج قاسم که در جانب تکیه پایین است میدانند. اما با توجه به آنچه در متن است و اینکه قریه قلعه نو دارای مسجد کهنه و تکیه میانه بوده ، نظر نگارنده بر آن است که یا هیچگونه اثری از قلعه ی نو بجای نمانده و یا قلعه ی نو ، همان برج و باروی جانب تکیه میانه است. برج و بارویی که مجزای از قلعه حاج قاسم است.

پ.ن ۶: آرامگاه معصوم زادگان ، هرچند به علت مشخص نبودن شجره و نسب نامه چند سالی محل مناقشه بود ، اما نام آنان به صراحت در وقفنامه ذکر شده و حتی سهمی از موقوفات دارند.

نظر ارزشمند شما

ایمیل شما محفوظ است