تشریح وقفنامه ۱۵۶ ساله حسینیه حاج قاسم قلعه نوخرقان بخش اول

Explanation of the 6-year endowment of Husseiniyeh Haj Qasim Nakharqahan Castle Part I

وقف نامه محمد قاسم قلعه نویی
[پس از حمد و ستایش حضرت پروردگار و نعت حضرت رسول و ائمه معصومین سلام الله علیهم] محمدقاسم قلعه نویی […] که تکیه جدیده حسینیه که خود واقف مؤدی الیه بنا نموده در پیش روی قلعه ی مسکونه خود در قریهء قلعه نو من محل بلده بسطام که تکیه شریفه مشتمله است بر دو شاه نشین و ساحه ایوانی در وسط مرتفع البنا بخشت [یا چیز دیگری] اما که واقعه ست تکیه موصوفه در سمت غربی قلعه واقف مشار الیه و کیفیت تفصیل اعیان موقوفه و صورت مصارف آنها در هر زمانی و مکانی حسب تصریح واقف اینست:

اولا از قناة مشهوره بحسینیه واقعه در قریهء قلعه نو یکشبانه روز بمدار پانزده

ثانیا از قناة جاریهء مشهوره بملآء واقعه در قریه مزبوره یکشبانه روز به مدار پانزده شبانه روز

ثالثا یکدانگ از کل ششدانگ از یکحجره […] جدیدة البنائی واقعه در جنب معبر خرقان و قلعه نو مستغنیاٌ عن التوصیف

رابعا دو شبانه روز آب از چشمه سار قطیعه مشهوره بونبران واقعه در کوهستان و قریئه ابرقُه پایئه بلد بسطام با اراضی متعلقه بآن

خامسا از قناة مشهوره بقناة ملامحمدصادق جاریه و واقعه در قریه قلعه نو یکشبانه روز

که واقف مؤدی الیه وقف نمود منابع و مجاری میاهات از قنواة مسطور را بر عموم تعزیه داران حضرت ثانی الائمه و سراج الامة گل سر سبد هفت چمن الامام المؤتمن کاشف السر و العلن ابی محمد الحسن و حضرت شفیع […] الکونین و صفوة الثقلین و باکی العینین و المجاهد فی سبیل الله و ثالث شروط لااله الا الله که همه ساله استیفای منافع از اعیان مزبوره گردیده در ایام عاشورا و ایام دهه صفر و لیالی شریفه متبرکه قدر و در ماه مبارک رمضان و در شب های جمعات از تمام سال مصروف آید. 

 

 پ.ن ۱: افتادگی های متن که حاصل مخدوش شدن وقفنامه و یا عجز حقیر در بازنویسی متن است در […] آمده

پ.ن ۲: همانطور که از متن برمی آید ، کاتب ، قلعه حاج قاسم را جزئی از قریه قلعه نو می نامد . به اعتقاد نگارنده این برداشت که قلعه حاج قاسم همان قلعه نو و دلیل نامگذاری قریه قلعه نوست باطل است و مشخصا “قلعه نو” می بایست قلعه ای قدیمی تر از قلعه حاج قاسم در حوزه جغرافیای مورد بحث باشد.

پ.ن ۳: واقف برای خرج مراسمات مذهبی از سهم آب سه قنات نام میبرد . قنوات حسینیه ، ملاء (اُو مِلا) و ملا محمد صادق (مُلامَصّادق)
که هر سه نام برای ساکنین فعلی آشناست و برخی از قنوات که تا دو سه دهه پیش هم جاری بودند را به یاد داریم

پ.ن ۴: منطقه ییلاقی متعلق به قلعه نوخرقان در حاشیه جنگل ابر که ما آن را امروزه با نام برون برون یا بروم بروم میشناسیم ، در متن مذکور به صورت “بونبران” تحریر شده که احتمالا نام قدیمی آن محل است.

قسمت های دیگر متن ، در آینده ای نزدیک

نظر ارزشمند شما

ایمیل شما محفوظ است