دکتر عطاءالله منتظری، بزرگمردی از دیار قلعه نو خرقان

دکتر عطاءالله منتظری، بزرگمردی از دیار قلعه نو خرقان
بنیانگذار بنیاد کیان دکتر عطا منتظری است که در دهه هشتاد به همت دکتر منتظری ایجاد گشت و نام دختر دکتر منتظری که کیانا است برآن نهاده شد.
دکتر منتظری را بجرات همه دست اندرکاران فرهنگ و هنر خوب می شناسند.
آنهایی که بنیاد فرهنگی دارند وداشتند، آنها که نشریات فرهنگی و هنری و مجموعه های کتاب ها نوارهای فرهنگی ادبی و هنری و تهیه و ارائه میدادند و میدهند اورا خوب می شناسند مردی که همیشه لبخندی بلب دارد و با وجود احاطه به فرهنگ به ادب وشعر با فروتنی خود را پسر عباسقلی معرفی میکند که در پشت این نام پر از طنز هزاران قصه خوابیده است.

دکتر عطاءالله منتظری، بزرگمردی از دیار قلعه نو خرقان
بخش اول – معرفی

سخنگوی بنیاد فرهنگی کیان در وصف دکتر منتظری، پاییز 1372:

مؤسس بنیاد فرهنگی کیان یک پزشک‌ متخصص‌ جـراحی زنان به نام آقـای دکـتر عطاء الله منتظری می‌باشند. زادگاه ایشان قلعه نو خرقان (زادگاه و مدفن عارف بزرگ شیخ ابو الحسن خرقانی) است که در سال 1318 در یک خانوادهء متوسطه مسلمان شیعی باایمان‌ متولد شده و تحصیلات ابتدائی را در خرقان، و دورهء متوسطه را در شاهرود و تبریز و دورهء دانـشکدهء پزشکی را در تبریز به پایان رسانیده و سپس به اخذ تخصص زنان و مامایی‌ از‌ دانشگاه تهران نائل آمده و در مرکز پزشکی داریوش(دکتر شریعتی امروز) به کار مشغول گردیده‌اند.

ایشان از سالها قبل از انقلاب برای ادامهء تحصیل به امـریکا آمـده و طی سالها اقامت موفق به‌ کسب‌ مدارک عالی تحصیلی به غیراز طب در رشته‌های تعلیم و تربیت، Ph.D در مدیریت در رشتهء علوم و فرهنگ شده‌اند. بنیانگذار بنیاد کیان یک ایرانی با تقوی و فضیلت و ایران‌دوست‌ به‌معنای واقـعی هـستند.

ایشان اینک در لس آنجلس چند کلینیک و یک بیمارستان تأسیس کرده‌اند با درآمدی که می‌تواند پشتوانهء کارهای فرهنگی ایشان باشد. علاوه بر این آقای دکتر منتظری مؤلف‌ کتابی‌ هستند‌ به زبان انگلیسی در مـورد‌ چـگونگی‌ آموزش‌ و تربیت نیروهای انسانی در امور طب و بهداشت که عنوان رسالهء دکتری ایشان می‌باشد به نام Health Man Power Planning‌ . به‌ علاوه‌ ذکر این موضوع لازم است که ایشان یکی‌ از‌ صاحب‌نامان این رشته‌اند که هـم رسـالهء دکـتری‌شان و هم خود ایشان یکی از مـراجع مـوثق در ایـن امر شناخته‌ شده‌اند‌ و به کرات مورد استفاده و مراجعه کشورهای جهان سوم و هم امریکا بوده‌اند.

ایشان اکنون جزو موفق‌ترین طبیبهای امریکا هستند و بـا درآمـدی کـه چند خانواده قادرند با آن‌ مبلع‌ در‌ رفاه کـامل زنـدگی کنند. اما ایشان همواره یک زندگی سالم و کم‌ خرج‌ را برگزیده و بعد از 18 سال هنوز در یک آپارتمان یک اطاق‌خوابهء اجاره‌ای که از‌ زمـان‌ تـحصیل‌ در آن اقـامت داشته‌اند زندگی می‌کنند و با ایجاد بنیاد فرهنگی و غیر‌ سیاسی‌ کـیان«بدون تظاهر» به کارهای فرهنگی،علمی،ادبی،و هنری ایران پرداخته و قسمت اعظم درآمد سرشار خود را وقف‌ این‌ کار‌ کرده‌اند و ارباب علم و هنر را کـه در خـدمت ایـران هستند و به ادب‌ و فرهنگ ملت ایران خدمت می‌کنند(از هر فرقه و مـذهب) یاری مـی‌دهند.

ایشان در طول عمر‌ پرتلاش‌ و پرثمر خود هیچ وقت نه در ایران و نه در امریکا خانهء ملکی و یا‌ هیچ شـی‌ء غـیر مـنقول نداشته و ندارند،چه به اعتقاد ایشان «تعلق خاطر به‌ اشیاء‌ غیر‌ منقول هـجرت را مـشکل و رحـلت را دردناک می‌کند.» در ضمن آقای دکتر منتظری همواره از«سیاست»و‌ قضاوت‌ در مورد ابعاد وسیع آن نیز بـرحذر بـوده‌اند زیـرا معتقدند«دانش سیاسی یک‌ علم‌ است‌ که هم به مدرسه و هم به تجربه و هم بـه جـهان‌بینی خاص احتیاج دارد»که‌ ایشان‌ فاقد‌ آن می‌باشند.

آقای دکتر منتظری معتقدند که ایران زادگاهشان بـرای ایـشان تـمام‌ وسائل‌ تحصیل را از دورهء ابتدائی تا پایان دورهء دانشگاه به رایگان فراهم ساخته و اکنون مـوفقیت‌ خـود‌ را در امریکا مدیون امکاناتی می‌دانند که ایران در آن سالها برایشان‌ فراهم‌ نموده بوده است. بـدین جـهت وظـیفهء اخلاقی‌ و فریضهء‌ دینی خود می‌دانند که در حد ممکن‌ دین‌ خود را به ایران و فرهنگ ایران ادا کنند.

ذکـر اسـامی و نام‌ و نوع کمکهای این طبیب ایران‌دوست‌ در‌ طی این‌ سالها‌ لیستی‌ است دراز کـه در ایـن مـختصر‌ نمی‌گنجد‌ و فقط به ذکر دو نمونه از آخرین کارهای خیرخواهانه و فرهنگ‌ دوستانه‌ای‌ که‌ در سال گذشته در ایران به‌ هـمت ایـشان انـجام شده‌ است‌ می‌پردازد. یکی تأسیس کتابخانه‌ای در زادگاه‌ شیخ‌ ابوالحسن خرقانی که زادگـاه خـود ایشان هم می‌باشد. دیگری کمک بسیار قابل توجهی‌ به‌ مدرسهء علمیهء امام رضا (ع)در‌ مشهد‌ برای‌ نـگهداری هـزاران یتیم‌ که‌ وارث جنگ خانمانسوز اخیر‌ هستند.

منبع: مجله ایرانشناسی ، شماره 19 ، پاییز 1372

بخش دوم – گالیله ایرانی و 20 سال مخالفت جامعه پزشکی آمریکا – نوبل پزشکی که به دکتر منتظری نرسید

کشف ویروس HPV
نام دکتر عطا منتظری بعلت کشف اولیه ویروس HPV که عامل بروز سرطان دهانه رحم است ، در دهه هشتاد سر زبان ها افتاد و اهدای جایزه نوبل پزشکی به او نیز این روزها بحث روز جامعه پزشکی امریکا شده است.

دکتر عطا منتظری متخصص جراحی زنان و زایمان و استادیار سابق دانشکده داریوش کبیر در تهران، در سال 1976 به دعوت دانشگاه یوتا بعنوان استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه یوتا به امریکا آمد و مشغول تدریس و تحقیق در رشته Gynecology زیرنظر دکتر Charles Smart و دکتر Gary Thomson در یونیورسیتی یوتا شد .

در سال 1981 به لس آنجلس آمد و مدت دو سال در دانشگاه UCLA و USC در همین رشته مشغول بکار شد. در سال 1984 بطور مستقل با ایجاد چند مرکز پزشکی، مشغول به ادامه تحقیق علت سرطان در همین رشته شد. دکتر منتظری در فاصله سالهای 1976 تا 1981 که استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه یوتا بود موفق به دریافت درجه PHD در مدیریت تعلیمات عالیه Higher Education Administration شد و رساله او درباره Health Man Power Planning بعنوان نمونه و مدل برای سایر محققین این رشته سرمشق انتخاب شد و در حال حاضر در 23 کشور دنیا از تحقیقات او برای رفع کمبود و تربیت Planning Health Man Power بکار گرفته شده و به زبانهای متعدد ترجمه شده است.
در ایران هم اکنون براساس این تحقیق برنامه های کمبود کار درمانی بکار گرفته اند بطوری که اکنون ایران صادرکننده طبیب به کشورهای همسایه و مورد نیاز میباشد.

دعوت به مشاوره در کابینه ریگان
دکتر منتظری از طرف President of Columbia University بعنوان Truce انتخاب شده و به مدت چندین سال عضو Board Encyclopedia Iranica از طرف Trustee انتخاب شده وهم به دعوتEducation Secretary of در کابینه Ronald Regan President مورد مشورت قرار گرفته است.

گالیله ایرانی و لغو پروانه پزشکی
درسالهای 1993 مدیکال بورد کالیفرنیا بدلیل اینکه هنوز متخصصین دیگر این کشف را قبول نداشتند و معتقد بودند که ویروس HPV ربطی به ایجاد سرطان ندارد، دکتر منتظری را وادار کرد که این تشخیص و درمان را متوقف سازد و شرکت های بیمه هم از پرداخت درمان HPV که متضمن هزینه برای آنها بود سر باز زدند.
در آن سالها بیشترین علت مرگ و میر زنان سرطان دهانه رحم بود در سال 2006 جواز پزشکی دکتر منتظری را مشروط به آن کردند که از درمان HPV صرف نظر کند و همه مریض هایی را که دکتر منتظری می بیند هر ماه یک دکتر دیگر هم بازدید کند که مبادا HPV را درمان کرده باشد.

با علم به اینکه برای دکتر منتظری شکی باقی نمانده بود که این ویروس عامل سرطان دهانه رحم است، علیرغم توصیه مدیکال بورد هر وقت که معاینات Colposcopy همراه با پاتولوژی علائم اولیه ظهور سرطان را نشان میداد دکتر منتظری با توجه به اینکه برای بیمار هم هزینه ندارد آنها را درمان میکرد.
این کارچون برخلاف دستور مدیکال بورد کالیفرنیا بود در سال 2008 فقط بدلیل اینکه چرا دکتر منتظری خلاف دستور مدیکال بورد HPV را درمان کرده، جواز پزشکی او را لغو کردند.
مخالفت شدید و مبارزه او که هزینه چند میلیون دلار داشت منجر به تعطیل کردن مراکز درمانی دکتر منتظری شد.

نوبل پزشکی که سهم دیگران شد – پرداخت غرامت دیر هنگام به دکتر منتظری
در همین سال 2008 جایزه نوبل پزشکی به یک Pathologist آلمانی برای کشف اینکه ویروس HPV علت سرطان دهانه رحم است داده شد. و بدنبال آن شرکت های بیمه که مدت 23 سال بود از پرداخت های آن خودداری کرده بودند در سال 2012 شروع به پرداخت آن به دکتر منتظری کردند.

در شرایطی که اکنون پیش آمده دولت امریکا خود مدعی است که این تحقیق بیست سال قبل از این در امریکا شده و جایزه نوبل و دکتر عطا منتظری داده شود.

بخش سوم و پایانی – بنیاد فرهنگی کیان

از کیانا تا کیان
بنیانگذار بنیاد کیان دکتر عطا منتظری است که در دهه هشتاد به همت دکتر منتظری ایجاد گشت و نام دختر دکتر منتظری که کیانا است برآن نهاده شد.
دکتر منتظری را بجرات همه دست اندرکاران فرهنگ و هنر خوب می شناسند.
آنهایی که بنیاد فرهنگی دارند وداشتند، آنها که نشریات فرهنگی و هنری و مجموعه های کتاب ها نوارهای فرهنگی ادبی و هنری و تهیه و ارائه میدادند و میدهند اورا خوب می شناسند مردی که همیشه لبخندی بلب دارد و با وجود احاطه به فرهنگ به ادب وشعر با فروتنی خود را پسر عباسقلی معرفی میکند که در پشت این نام پر از طنز هزاران قصه خوابیده است.

فعال اما شهرت گریز
دکتر منتظری سالهاست که با هیچ رسانه ای حرف نزده ، عکسی نگرفته و از شهرت گریخته است. در حالیکه بایستی به خاطر ایجاد دهها کتابخانه که فقط در دهات ایران بنا کرده، سوژه داغ مطبوعات باشد، و با حمایتی که از بزرگان شعر و ادب و فرهنگ کرده باید نامش سرلوحه بسیاری از نشریات معتبر فرهنگی باشد و دهها کتاب درباره اش نوشته شود. ولی خودش فروتنانه می گوید من هنوز دارم یاد می گیرم.

وقتی کارنامه دکتر منتظری را ورق می زنیم می بینیم او پشت 90درصد از بنیادها وسازمان ها و انجمن ها- انتشارات فرهنگی سالها است که ایستاده است.

در میان نامه هایش نامه های پرفسور احسان یارشاطر را می خوانیم که بابت کمک های بی دریغ دکتر منتظری به ایرانیکا از سالهای 1991- تا سالهای آغازین 2000 سپاس گفته است و نوشته سرمایه و همتی که شما وقف پشتیبانی از میراث ادبی و هنری ایرانیکا کرده اید فراموش نشدنی است.

نامه سید محمد جمال زاده را می خوانیم که در سالهای دور دکتر منتظری را بخاطر خدماتش ستوده است.

او بیش از ده ها کتابخانه در دهات ایران بنا کرده و از سال 1985 با نام بنیاد کیان به نشریات ادبی و فرهنگی معتبر زیر کمک کرده است:
ماهنامه ی امید در لوس آنجلس
مجله پویشگران در کلورادو
مجله ایران شناسی در مریلند
فصل کتاب در لندن
مجله کاوه در آلمان
مجله سنک در سوئد
مجله هستی در ایران
سمرقند،کلک و بخارا در ایران
زاینده رود در اصفهان
تئاتر و کتابخانه در اصفهان زیر نظر ارحام صدر
کتابخانه سعدی در لس آنجلس
شرح خدمات دکتر منتظری به فرهنگ و ادب و هنر و بقول خودش نگهبان جواهرات فرهنگی ایران و بزرگداشت هایی که از بزرگان زنده وآنهائی که فرمان گرفته و رفته اند آنقدر زیاد است که خود یک لیست کتاب می شود.

پزشک سال امریکا و درمان رایگان ایرانیان و تهی دستان
در سال 2003 توسط وال استریت جورنال بعنوان پزشک سال امریکا انتخاب شد.
دکتر منتظری با نام بنیاد کیان بیش از صدها کتاب و واژه نامه انتشار داده است سالها در یک آپارتمان یک اتاق خوابه زندگی میکرد ولی برای پاسداران فرهنگ وهنر وادب و شعر خانه هائی برپا ساخته بود و آنها را زیر یک سقف می آورد.
و همه بیماران ایرانی را رایگان درمان میکرد و هم چنین بیمارانی که قادر به پرداخت مخارج درمان نبودند از هر ملیتی از خدمات رایگان مراکز درمانی زیرنظر دکتر منتظری بهره مند بودند.

 تذکر
به استحضار دوستان و همراهان عزیز میرسانیم که مطالب منتشره در مورد #دکتر_عطاءالله_منتظری صرفا من باب آشنایی شما دوستان و ستایش شخصیت #علمی و #فرهنگی ایشان است. کانال بهار دلکش به هیچ عنوان قصد تایید یا رد دیدگاه های #سیاسی و #اجتماعی منتسب به ایشان را ندارد.
رسالت رسانه ای ما مبتنی بر آزاد اندیشی است و در صورتی که دوستان نقدی بر دیدگاه های سیاسی-اجتماعی شخصیت دکتر منتظری دارند، علیرغم فاصله گرفتن از اهداف تعریف شده برای کانال ، آماده انتشار آن هستیم.

نظر ارزشمند شما

ایمیل شما محفوظ است