هفت تپه ، نماد غیرت پیر غلامان حسینی / دی ماه ، ماه خونین شهدای قلعه نوخرقان

شهدای تدارکات شهرستان و استان را بیش از هرچیز با یازده شهید گلگون کفن دیار ما می شناسند. شهدای هفت تپه قلعه نوخرقان خادمینی بودند که بعد از یک عمر خدمت در دستگاه امام حسین ع ، مرگی حسینی را برگزیدند.

شهید محمدقاسم آمارلو نسب ، شهید رمضان حسینی ،شهید عبدالله سعیدی ، شهید محمدجعفر صادقی ، شهید سید حسن کریمی ، شهید حجت الله منتظری ، شهید حاج ابراهیم منتظری ، شهیدمحمد منتظری ، شهید علی اکبر منتظری ، شهید احمد مهاجری ، شهید محمد اسماعیل نجفی یازده شهید عزیزی اند که در 25 دی 1365 در هفت تپه عروج کردند . کسوت اکثر ایشان در جبهه ها آشپزی بود و در قلعه نوخرقان آنان را با نام شهدای آشپزخانه نیز یاد میکنند.

ده تن از این عزیزان در یک روز در شاهرود و قلعه نوخرقان تشییع شدند و شهید محمد منتظری ….

شهدای تدارکات شهرستان و استان را بیش از هرچیز با یازده شهید گلگون کفن دیار ما می شناسند. شهدای هفت تپه قلعه نوخرقان خادمینی بودند که بعد از یک عمر خدمت در دستگاه امام حسین ع ، مرگی حسینی را برگزیدند.

شهید محمدقاسم آمارلو نسب ، شهید رمضان حسینی ،شهید عبدالله سعیدی ، شهید محمدجعفر صادقی ، شهید سید حسن کریمی ، شهید حجت الله منتظری ، شهید حاج ابراهیم منتظری ، شهیدمحمد منتظری ، شهید علی اکبر منتظری ، شهید احمد مهاجری ، شهید محمد اسماعیل نجفی یازده شهید عزیزی اند که در 25 دی 1365 در هفت تپه عروج کردند . کسوت اکثر ایشان در جبهه ها آشپزی بود و در قلعه نوخرقان آنان را با نام شهدای آشپزخانه نیز یاد میکنند.

ده تن از این عزیزان در یک روز در شاهرود و قلعه نوخرقان تشییع شدند و شهید محمد منتظری پس از یک ماه تحمل جراحات در 21 بهمن 65 به یاران خود پیوست.

بجاست یادی از همسفر ایشان ( حاج عباس ، موذن مسجد حاج جعفر) نیز کنیم پس از سال ها تحمل رنج حاصل از مجروحیت در هفت تپه در سال گذشته به سوی یارانش شتافت .

دی ماه، خونین ترین ماه قلعه نوخرقان در ایام دفاع مقدس است . علاوه بر شهدای واقعه هفت تپه، 7 شهید دیگر نیز در ایام دفاع مقدس در این ماه شهید شدند تا دی ماه قلعه نوخرقان ، با تقدیم حدود 17 شهید ، خونین ترین ماه لقب گیرد.

تاريخ : پنجشنبه 17 دي 1394

نظر ارزشمند شما

ایمیل شما محفوظ است