می نویسند چشمه ساران قطری ، بخوانید منابع زیرزمینی منطقه بسطام

منطقه ی بسطام بر پایه ی کشاورزی زنده است . نه صنعت خاصی در آن جریان دارد نه برنامه ی مهمی در زمینه ی گردشگری .در صورت تامین آب شرب شاهرود از منابع آبرفتی قلعه نوخرقان، کشاورزی منطقه با چالش بسیار جدی روبرو می شود. آیا برای اصلاح ساختار سنتی کشاورزی منطقه فکری شده است؟

جناب استاندار ، تامین آب شرب برای تمام شهرها و روستاهای استان باید مد نظر شما باشد اما آنچه از ظاهر ماجرا پیداست، تفاوت نگاه شما به مناطق شهری و روستایی ست ……

استاندار سمنان در ماه های اخیر:

– پروژه آبرسانی قطری از همان ابتدا با کار کارشناسی و جانمایی درست در مسیر خط انتقال روبرو نبوده اما حالا و با صرف ۱۵میلیارد تومان در نهایت مجبور به اتمام آن هستیم.

– بنده به ضمانت آبرسانی این پروژه خوش بین نیستم چرا که با وجود چنین حجم اعتباراتی، قطری گرانترین پروژه است و باید آن را همانند نامش، قطره ای محاسبه کرد.

– وکیلی با گلایه از برخورد دو مدیر استانی(آبفار و منابع طبیعی) نسبت به طرح آبرسانی چشمه سارهای قطری در شمال شاهرود و منابع آبرفتی مسیر دشت قلعه نو خرقان به شاهرود افزود: برای سرمایه گذاری در این طرح هیچ مشکلی وجود ندارد.

– هر راهکاری مورد نظرتان است، انجام دهید، طرح را تمام کنید به هرقیمتی که باشد، راه دیگری نداریم .

– استاندار سمنان سرمایه گذاری در طرح انتقال آب از چشمه سارهای قطری شاهرود را قریب ۱۸۰ میلیارد ریال بیان کرد و گفت: دبی این چشمه از ۲۵۰ لیتر در ثانیه در آغاز پروژه هم اکنون به ۶۰ تا ۷۰ لیتر کاهش یافته است.

– استاندار سمنان بر تامین حداقل آب شرب در تمام شهرهای استان برای مدت ۲۴ ساعت تاکید کرد

این ها تنها گوشه ای از بیان واقعیات در مورد پروژه ی انتقال آب قطری به شاهرود است. اما آنچه مایه ی نگرانیست اصرار استاندار بر تکمیل به هر قیمتی و نیز تاکید بر استفاده از منابع دشت قلعه نوخرقان است .

طبق مصوبات شورای عالی آب ، اولویت دولت در شرایط بحران زده کشور تامین آب شرب است . طرح های انتقال آب به عنوان تنها گزینه ی دولت در بسیاری از مناطق کشور مطرح اند اما انجام این طرح ها نیازمند مطالعات و بررسی های زیست محیطی و تامین برخی شرایط اند . در این میان حوضه‌های مبدأ و تامین‌کننده‌ آب نباید مشکل کمبود آب داشته باشند، حوضه‌های مقصد باید با نهایت صرفه‌جویی و بهره‌برداری، همه‌ راه‌های جبران کسری آب را در حوضه‌های خود اعمال کرده باشند. از سوی دیگر، در طرح‌های انتقال آب باید تمام مسائل و نکات علمی، فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در مبدأ، رعایت شده باشد.

با توجه به این که طرح انتقال آب قطری سابقه ای ۱۷ ساله دارد ، سوال مهمی مطرح میشود و آن اینکه با در نظر گرفتن تغییر فاحش شرایط در ۱۷ سال گذشته آیا مطالعات جدیدی در مورد این طرح پس از شدت گرفتن خشکسالی انجام شده؟ آیا با توجه به شرایط امروز ، این طرح عقلانی ست؟

از دید جناب استاندار نباید تفاوتی بین تامین حداقل آب شرب در تمام شهرهای استان برای مدت ۲۴ ساعت و روستاهای استان باشد .آن هم روستاهایی که خود به منابع آب نزدیک اند .ما شاهد کم آبی و مشکل در تامین آب بسیاری از روستاهای منطقه هستیم . آیا نباید پیش از انتقال آب برای شهر شاهرود اقدامی برای تکمیل و بهره برداری پروژه های آبرسانی برای مردم منطقه صورت گیرد؟

همانطور که می دانیم کاهش دبی سرچشمه های قطری در حدی ست که نمیتوان آن را مرهمی برای کسری ۱۸۰ لیتر در ثانیه ای شاهرود دانست . آیا قرار است این کسری از منابع زیر زمینی منطقه جبران شود؟

منطقه ی بسطام بر پایه ی کشاورزی زنده است . نه صنعت خاصی در آن جریان دارد نه برنامه ی مهمی در زمینه ی گردشگری .در صورت تامین آب شرب شاهرود از منابع آبرفتی قلعه نوخرقان، کشاورزی منطقه با چالش بسیار جدی روبرو می شود. آیا برای اصلاح ساختار سنتی کشاورزی منطقه فکری شده است؟

جناب استاندار ، تامین آب شرب برای تمام شهرها و روستاهای استان باید مد نظر شما باشد اما آنچه از ظاهر ماجرا پیداست، تفاوت نگاه شما به مناطق شهری و روستایی ست .

جناب استاندار، در صورت عدم اصلاح ساختار کشاورزی در منطقه ، در سالیان آینده با فاجعه در بخش کشاورزی روبرو خواهیم بود و حجم مهاجرت ها از روستا به شهر تمام طرح های این روزهای شما برای تامین آب مشترکان در شهرها را بی اثر میکند. لطفا همتی برای تغییر الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی نیز داشته باشید.

جناب استاندار با توجه به شرایط خشکسالی امروز ، اگر تحقیقات و بررسی هایی در خصوص تاثیرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی این طرح بر مناطق مبدا (جنگل قطری و دشت قلعه نوخرقان ) صورت گرفته آن را ارائه دهید و اگر بررسی صورت نگرفته از اصرار بر تکمیل این پروژه تا انجام تحقیقات دست بردارید.

جناب استاندار، چشم امید ما به تدبیر شماست…..

نظر ارزشمند شما

ایمیل شما محفوظ است