انتقال آب از قطری و دشت قلعه نو خرقان برای تامین آب شاهرود/ بارمشکلات بر دوش منابع آبی منطقه

طی سالیان گذشته و با شروع خشکسالی گسترده در استان، شرکت آبفا برای تامین آب شرب شهر شاهرود اقدام به بررسی طرح های مختلف نمود که یکی از طرح های مصوب ، انتقال آب از سرچشمه های قطری بود. طرح کارشناسی نشده ی اولیه به سرعت عملیاتی شد اما پس از شدت گرفتن خشکسالی و افت محسوس آبدهی چشمه ها و نیز مشکلات مختلف سازمان آب در تصاحب چشمه های قطری و ورود به حوزه ی آبی علی آباد ، اصل طرح و هزینه های انجام گرفته زیر سوال رفت . مطرح شدن سوالاتی از این قبیل که آیا میتوان به چشمه های قطری و منابع آن برای این طرح کلان تکیه کرد و اینکه آیا دبی آب بدست آمده با هزینه های هنگفتی که تا آن زمان برای این طرح صرف شده بود هم خوانی دارد مدیران سازمان را به چالش کشید. این آغازی بود بر یک طرح . طرحی که هزینه های صرف شده را اقتصادی توجیه می کرد . طرح تامین آب از دشت آبرفتی قلعه نو خرقان.

جناب استاندار آیا دشت آبرفتی قلعه نوخرقان (که قطعا با این غلظت مد نظر شما دشتی آبرفتی وجود ندارد ) تحمل بهره برداری همزمان این چاه ها را دارد؟

انتقال آب از قطری و دشت قلعه نو خرقان برای تامین آب شاهرود/ بارمشکلات بر دوش منابع آبی منطقه
شاهرود – ایرنا- استاندار سمنان بر تامین حداقل آب شرب در تمام شهرهای استان برای مدت ۲۴ ساعت تاکید کرد و گفت: طرح آبرسانی از چشمه سارهای قطری به شاهرود پس از ۱۷سال باید سریعا تکمیل و به بهره برداری رسد.

وی انتقال آب چشمه سارهای قطری به شاهرود را یکی از گران ترین طرحهای آبرسانی کشور ذکر کرد و گفت: از سال ۱۳۸۳تاکنون ۴۸٫۵ کیلومتر از ۵۲ کیلومتر مسیر انجام شده است.

وکیلی با گلایه از برخورد دو مدیر استانی(آبفار و منابع طبیعی) نسبت به طرح آبرسانی چشمه سارهای قطری در شمال شاهرود و منابع آبرفتی مسیر دشت قلعه نو خرقان به شاهرود افزود: برای سرمایه گذاری در این طرح هیچ مشکلی وجود ندارد.

ادامه گزارش ایرنا از نشست ویژه بررسی انتقال آب قطری به شاهرود

. سازمان آب و فاضلاب بدون در نظر گرفتن عواقب ، اقدام به حفر چاه هایی در دشت شمال قلعه نو خرقان نمود که همان زمان این اقدام مورد اعتراض قرار گرفت. از آنچه بر مردم نجیب قلعه نوخرقان رفت و برخورد قهرآمیز و امنیتی که با مردم شد میگذرم . اما با گذشت سال ها از توقف طرح ، استاندار سمنان تاکید بسیاری بر به پایان رساندن این پروژه دارد. این در حالی ست که همزمان در این سال ها ، طرح آبرسانی شهدای گمنام منطقه برای تامین آب شرب ۲۳ روستا در حال اجراست . طرحی که تکیه ی بسیاری بر منابع آبی دشت قلعه نو خرقان دارد. آنچه باعث نگرانی فزاینده مردم قلعه نوخرقان و منطقه شده تاثیر این دو طرح بر منابع آبی و مخصوصا بخش کشاورزی ست.

جناب استاندار:

جناب استاندار آیا دشت آبرفتی قلعه نوخرقان (که قطعا با این غلظت مد نظر شما دشتی آبرفتی وجود ندارد ) تحمل بهره برداری همزمان این چاه ها را دارد؟

جناب استاندار در حالی که در منطقه منابع آبی همپای دشت قلعه نوخرقان در دامنه ی میغان و نیز جویبار ابرسیج وجود دارد آیا بهتر نیست از بهره برداری متوازن از منابع استفاده کرد؟

جناب استاندار آیا قرار است اصلاح طرح انتقال از سرچشمه های قطری به قیمت افت شدید سطح آب چاه های کشاورزی قلعه نوخرقان انجام شود؟

جناب استاندار شما شخصا از کاهش وحشتناک دبی چشمه های قطری از ۲۵۰ لیتر در ثانیه به ۶۰ لیتر اطلاع دارید (بخوانید) ، پس دلیل اصرار و لجاجت شما چیست؟

جناب استاندار تکلیف اقلیم بسیار شکننده جنگل قطری چیست؟ بدانید اگر جنگل ابر با جاده تخریب می شود ، جنگل قطری بدون چشمه سارهایش نابود می شود. (مرتبط)

جناب استاندار شخصا میدانید کارایی این طرح عملا رد شده است و ما نیز میدانیم که چشم شما به منابع زیرزمینی منطقه می باشد. بدانید بهره برداری از دشت توسط چاه های حفر شده که بسیار عمیق تر از چاه های کشاورزی اند مستقیما در کشاورزی قلعه نو خرقان ، گلستان ، گرمن و روستاهای اطراف و بطور غیر مستقیم و طی گذشت زمان بر منابع دشت بسطام تاثیر دارد .

چند نکته:

مردم شریف قلعه نوخرقان هیچگاه مخالف انتقال آب برای مصارف شرب نیستند زیرا به تبعیت از شیخ خرقان ، در گفتار و رفتار اثبات نموده اند که : هرکه درین سرای درآید نانش دهیم و …. . اما نباید این طرح میراثی ویرانگر برای آیندگان ما در این دیار باشد.

منابع آبی دشت فقط در یک صورت جوابگوی این حجم برداشت است و آن اصلاح ساختار کشاورزی در منطقه می باشد. قطعا نیاز است پیش از بهره برداری از این منابع برای تامین آب شرب شاهرود ، با اختصاص بودجه ، استفاده آب در بخش کشاورزی اصلاح شود وگرنه قطعا در سالیان آینده کشاورزی قلعه نوخرقان و روستاهای اطراف به شدت ضربه خواهند خورد.

نظر ارزشمند شما

ایمیل شما محفوظ است